Tavaline peategelane

veebruar 10, 2009

Imelikul kombel ei takista see, et võiks ju palju hullemini olla, üldse paanikasse sattumast.
Kogu hull lugu seisneb praegu kõigest selles, et tööd on umbes kolmandik kuni pool sellest, mis kaks kuud tagasi, ja siiamaani on isegi maksud makstud. Aga iga ütleme tosina tunni tagant näen ma vaimusilmas, kuidas maksuamet mu majapidamise tasumata sotsiaalmaksu katteks laiali tassib. Nii sageli? No mul ongi kiire ainevahetus.

Imelikul kombel takistab paanikasse sattumast hoopis see, kui mõelda, et see kõik on midagi täiesti tavalist. Mkmm, mitte sedapidi tavalist, et majanduskriis ja kõigil tööd vähe. Ei, hoopis niipidi, et see kõik on täiesti tavaline narratiivisüžee. Ma olen kõigest üks peategelane.

Imelikul kombel tunnen ma just siis, ühena miljarditest peategelastest, et ma olen tähtis. Lausa huvitav oleks teada, kuidas see lugu edasi läheb.

19 kommentaari Kellele: “Tavaline peategelane”

 1. mindfck said

  http://europa.eu/epso/on-line-applications/open_competitions_en.htm
  gravy train võtab pidevalt uusi reisijaid peale.

  Meeldib

 2. mindfck said

  praegu seal pole praegu assistendikohtade küll midagi, aga see nimekiri täieneb jooksvalt. assistendi lävepakk on keskhariduse ja keeleoskuse juures.

  Meeldib

 3. nodsu said

  Odot, ma ei leidnud sealt ELT-s avaldatud teatest üldse mingit asjalikku informatsiooni, vt ise:
  http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:028A:SOM:EN:HTML
  Kus sina neid lävepakke nägid?

  Meeldib

 4. mindfck said

  seal lehel on “how to apply” ja “guide to applicants”, selle viimase all on pdf-e, kus seletatakse natuke. esimene pdf, mille ma sealt avasin, sisaldab näpunäiteid, ilmselt siis kõik. see bürokraatlik massiiv ajab muidugi hulluks, aga mingi hetk hakkab orienteeruma.

  1. Profile of candidates
  Educational qualifications
  The conditions relative to educational qualifications are adapted to all the education systems in the Member
  States (see sample qualifications in the Annex).
  Minimum educational qualifications (some competitions may require more than these minimum
  qualifications – see the notice of competition for details):
  Categories AD5 and AD6 competitions:
  a level of education which corresponds to completed university studies of at least three years attested
  by a diploma.
  – Categories AD7 to AD16 competitions:
  a level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma when
  the normal period of university education is four years or more, or;
  a level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma and
  appropriate professional experience of at least one year when the normal period of university is at
  least three years,
  – Category AST competitions:
  a level of post secondary education attested by a diploma or;
  a level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education, and
  appropriate professional experience of at least three years.

  Meeldib

 5. mindfck said

  seal lehel on “how to apply” ja “guide to applicants”, selle viimase all on pdf-e, kus seletatakse natuke. esimene pdf, mille ma sealt avasin, sisaldab näpunäiteid, ilmselt siis kõik. see bürokraatlik massiiv ajab muidugi hulluks, aga mingi hetk hakkab orienteeruma.
  http://europa.eu/epso/on-line-applications/guide_en.htm

  1. Profile of candidates
  Educational qualifications
  The conditions relative to educational qualifications are adapted to all the education systems in the Member
  States (see sample qualifications in the Annex).
  Minimum educational qualifications (some competitions may require more than these minimum
  qualifications – see the notice of competition for details):
  Categories AD5 and AD6 competitions:
  a level of education which corresponds to completed university studies of at least three years attested
  by a diploma.
  – Categories AD7 to AD16 competitions:
  a level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma when
  the normal period of university education is four years or more, or;
  a level of education which corresponds to completed university studies attested by a diploma and
  appropriate professional experience of at least one year when the normal period of university is at
  least three years,
  – Category AST competitions:
  a level of post secondary education attested by a diploma or;
  a level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education, and
  appropriate professional experience of at least three years.

  Meeldib

 6. mindfck said

  selline asjassepuutumatu küsimus, et kas kornei tšukovski raamatutes oli krokodille? ja mida nad tegid? ja kas midagi oli seotud pese-ennast-sa temaatikaga?

  Meeldib

 7. nodsu said

  Krokodill sõi päeva ära. Pese-ennast-sa temaatika oli hoopis luuletuses “Pese ennast sa”, kus ei olnud krokodille. See raamat on kuskil Tallinnas kapis olemas.

  Meeldib

 8. nodsu said

  Need üldised haridusnõuded leidsin ma üles, aga ma ei tea, mida näiteks hakata pihta sellise asjaga, et “Knowledge of languages – refer to the competition notice” ja sealsamas konkursiteates ei ole mitte mingit infot peale selle, mis on pealkirjas niigi öeldud – et mis ametikoht, aga ei midagi vajaliku keeleoskuse ega töö enda kohta. Üldisetes nõuetes muidugi üht-teist oli.
  Kas sa oled leidnud mingi koha, kus kirjeldataks, mis sorti töö see üldse on, või ei ole kandidaadil enne esimese sõela läbimist üldse õigust seda teada?

  Meeldib

 9. mindfck said

  Kõrgharidusega kandidaadid, kellel ei ole eriti tööalaseid kogemusi, võetakse
  tööle põhiastmel AD5 (haldustöötaja, praeguses süsteemis A*5). Nende jaoks,
  kellel on vähemalt kolmeaastane töökogemus nõutud erialal, korraldatakse
  avatud konkursse ka kõrgematel astmetel, nt AD6 (A*6). Töökoht ELi astmel
  AD paneb Teid proovile. Teil peab olema pealehakkamist, algatusvõimet ning
  oskusi, et käia ümber erinevate vahenditega ja suhelda väga erinevat päritolu
  inimestega. Peate olema võimeline väljendama end selgelt nii kirjalikult kui ka
  koosolekutel. Teil tuleb osata oma tööd planeerida, et tulla
  toime pingelise graafikuga.
  Aga see tasub end kuhjaga ära. Uue ELi ametnikuna
  ootab Teid ees huvitav töö.
  Suurem osa kõrgharidusega kandidaatidele pakutavatest
  töövõimalustest on halduse ja juhtimise alal, mis sobivad
  suurele hulgale erialadele. Võib juhtuda, et Teie sule all
  valmib uus keskkonnaseaduse eelnõu, et osalete
  läbirääkimistel ELi mitte kuuluvate riikidega või aitate viia
  ellu ühist põllumajanduspoliitikat. Samuti on võimalik,
  et Teid kaasatakse ELi õigusloomeprotsessi, ELi õiguse
  tõlgendamisse ja rakendamisse, ELi institutsioonide
  finantsjuhtimise kontrollimisse või spetsiaalsesse
  teaduslikku uurimisprogrammi.

  Töökohad filoloogidele
  Tänu oma mitmekeelsele töökeskkonnale pakub EL põnevaid ja mitmekesiseid töövõimalusi
  suulise ja kirjaliku tõlke alal.
  Üldiselt nõutakse lisaks oma emakeelele veel vähemalt kahe ELi keele oskust ja mõnikord
  on konkursil osalemiseks vaja konkreetset keeltekombinatsiooni. Uusi tõlkijaid liigitatakse
  samade astmete järgi kui tavaametnikke. Filoloogidele pakutavate töökohtade kohta saate
  lisateavet, külastades Europa serveri tõlkelehekülgi või võttes ühendust komisjoni suulise
  tõlke peadirektoraadi või kirjaliku tõlke peadirektoraadiga. Suulise ja kirjaliku tõlke
  osakonnad töötavad ka Euroopa Kohtus, Euroopa Parlamendis, nõukogus,
  kontrollikojas, majandus- ja sotsiaalkomitees ning regioonide komitees
  (viimased neli tegelevad ainult kirjaliku tõlkega).

  Töökohad kõigi erialade lõpetanutele
  Lisaks paljudele teistele võimalustele on huvitavaid ja vajalikke ametikohti infotehnoloogia,
  majanduse, rahanduse, poliitika, teaduse, auditi ja õigusteaduse alal (nt Euroopa Kohtus
  või komisjoni õigustalituses). Õigustoimetaja (jurist-lingvist) ja IT halduri ametikoht, mis
  ühendavad endas mitut akadeemilist eriala ja/või elukutset, annavad tunnistust sellest,
  kui lai on töökohtade valik ELis ning kui põnevad on sealsed töövõimalused.
  Töökohad ilma kõrghariduseta kandidaatidele (2)
  Töökohtadele, mis ei nõua kõrgharidust, võivad kandideerida kõik, kellel on keskharidus
  või kes on läbinud edukalt keskharidusjärgse koolituse. Lisaks peab neil üldreeglina
  olema vähemalt kahe- või kolmeaastane töökogemus (mille alla võidakse lugeda ka
  erialane koolitus). Kõrghariduseta kandidaadid võetakse tööle assistentidena (AST
  või B*, C* töökohtadele) ning nende peamine ülesanne on poliitika rakendamine, s.t
  tulemuste saavutamine kõigis ELi tegevusvaldkondades. Tööpõld on väga lai:
  konkurentsi-, eelarve- ja tolliküsimused, IT ja informaatika ning kontrollimistegevus
  üle kogu maailma.
  Nad täidavad ka haldus- ja sekretäri ülesandeid. Töö on vaheldusrikas ja töötajaid
  toetatakse vastutuse võtmisel.

  Meeldib

 10. mindfck said

  talupojamõistus ütleb, et vaja on ilusat cv-d ja avaldust ning küll nad edasise juba ise välja mõtlevad. vähemalt kasutajakonto tegemine on seal lehel suhteliselt lihtne.

  Meeldib

 11. mindfck said

  ja veel:
  Kõigil kandidaatidel peab olema ELi (või laienemiskonkursside puhul
  läbirääkijariigi) kodakondsus ja nad peavad valdama vabalt vähemalt kaht
  ELi ametlikku keelt (või tulevast ametlikku keelt, kui on tegu laienemisega).
  Filoloogidele mõeldud konkurssidel esitatavad keelelised nõuded on rangemad.

  töölevõetud inimesed lähevad kõigepealt koolitusele enivei.

  Meeldib

 12. mindfck said

  assistenditöö täpne sisu sõltub ilmselt sellest, keda ta milles assisteerib ning see selgub hiljemalt koolitusel pärast töölevõtmist. lebotab internetis ja viib ülemusele aeg-ajalt pabereid ja helistab aeg-ajalt kuhugi, ma pakun. ega ma ka sellelt lehelt suuremat sotti ei saanud, aga oleks avalduse juba ära esitanud, kui plaanid ootamatult uuenenud poleks.

  Meeldib

 13. mindfck said

  Te kaalute kandideerimist kõrgharidust nõudvale töökohale. Sel juhul soovite võib-olla
  kõigepealt töötada ELi institutsioonides praktikandina, et omandada väärtuslikke
  töökogemusi?
  Konkurss on tihe, kuid praktikandina saate Te ainulaadse võimaluse tutvuda
  institutsioonide tegeliku tööga.
  Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, kohus, kontrollikoda, majandus- ja
  sotsiaalkomitee, regioonide komitee ning ombudsman korraldavad igaüks praktikaid,
  mis kestavad kolmest kuni viie kuuni. Kandidaatidel peab olema kõrgharidus ja
  üldjuhul ELi või läbirääkijariigi kodakondsus. Väljastpoolt ELi pärit kandidaatidest
  võetakse ainult väga vähesed praktikantideks.
  Praktikandile võidakse maksta praktika ajal tagasihoidlikku ülalpidamistoetust. Samuti
  on olemas mittetasustatavad praktikad, mille puhul praktikant saab stipendiumi või
  muud toetust. Praktikantide töö sarnaneb AD kategooria noorametnike tehtava tööga.

  Meeldib

 14. mindfck said

  ühesõnaga, avalduseblanketile oma hariduskäigu ja töise karjääri (keeruliste juriidiliste ja euroopa institutsioonide hard-core tõlge päevad läbi) kirjutamine ei ohusta kindlasti millegagi peale selle, et nad võivad tagasi helistada. lisateavet sealt lehelt tõesti ei leia (mis näitab, mis töökvaliteeti euroametnikelt nõutakse), nii et tuleb peale lennata lihtsalt. et euroinimesed on mökud, on kõik sealsed ametid enivei a) ülemakstud ja b) vähest pingutust nõudvad – kirjasaatjad üle maa kinnitavad mu väidet.

  Meeldib

 15. mindfck said

  http://europa.eu/epso/temp-staff_en.htm#102

  ja vaata siia ka:

  The European Central Bank (ECB) is organising a selection procedure in order to fill the following post:

  * Freelance (F/M)
  * Lawyer-Linguists for Estonian
  * Ref.: 10422/L/LLI/2009
  * Grade: N/A
  * Deadline for applications:20 February 2009
  * Location: Frankfurt am Main, Germany
  * More information
  lisainfo on siin http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/proc/tenders/html/index.en.html

  Meeldib

 16. mindfck said

  modereeri mu viimane komm sisse ,see on kõige huvitavam info

  Meeldib

 17. nodsu said

  Minu jaoks ei ole viimane komm nii erutav, mul ei ole juuras kõrgharidust, nii et kõik jurist-lingvisti konkursid langevad ära.
  Iseasi muidugi see, et ühel hetkel avastavad nad, et juuraharidusega inimesi, kes ei oskaks mitte ainult prantsuse, vaid ka korralikku eesti keelt, eriti ei leidu. Ja siis riputavad üles kuulutused vabakutselistele, kellelt ei taheta midagi peale kõrghariduse ja keeleoskuse. Ma praegu just natuke flirdin ühe analoogilise asjaga.

  Halvemal juhul ei saa nad aru, et need võõrkeeloskusega juristid, kelle nad on jurist-lingvistiks tööle võtnud, oskavad eesti keelt kehvasti. Siis hakkab sealt tulema väga hirmsaid tõlkeid.

  Mis assistentidesse puutub, siis põhiline töökatse, mida ma seal rippumas nägin, oli tekstitöötlusprogrammi kasutamise harjutus – võta trükitud tekst, kus on pliiatsiga parandusi ja vormindusmärkusi peale kirjutatud ja toksi koos paranduste ja nõutava vormindusega sisse.
  Muide, kas sa kipud niisama Brüsselisse sinekuurile või on sul ka mingeid praktilisi põhjuseid? Kui ma sinna roniks, siis põhiline motiiv oleks vaat sinna kooli minna:
  http://www.historicaldance.com/
  See ei ole küll päris Brüsselis, aga Belgia on ju tilluke ja rongid peaks seal hästi käima.

  Meeldib

 18. Serial K said

  mind motiveerinuks eeskätt raha ja võimalus midagi enda jaoks ootamatut teha, aga leidsin mingi muu variandi

  Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: