Nelja inimese tants Playfordi 1. väljaandest (1651). Püsis seal raamatus kuni 8. väljaandeni (1690). Figureerib ka “Argiersi” või “Argeresi” nime all, alternatiivne pealkiri “The Wedding Night”. Fiddler’s Companion räägib, et selles on tuvastatud üks vana morrise-viis ja et pealkiri on oletatavasti vigases keeles “Algiers”, tähendab, Alžeeria või alžeerlasi (Shakespeare kasutab berbeeria mereröövlite kohta väljendit “Argiers”.)

Üks keerukamaid selle repertuaari neljainimesetantse – ei ole tavalise salmistruktuuriga ja kui ta on selle poolest võrreldav “Parson’s Farewelliga”, siis erinevalt “Parsonist” on tal VEEL vähem korduvaid osi. Vajab kõvasti tõlgendamist ja tõlgendused võivad tulla erinevad. Ma panen tõlgendused sulgudesse.

Paarid on algul vastamisi (igaüks oma partneril tavalisest käest kinni; peaks alustama küljega “presence’i” poole).
I
A1
Paarid lähenevad üksteisele, võtavad vastaspaarilisel 2 käest, galopp oma paarilistest eemale, galopp tagasi, kohavahetus sellesama vastaspaarilisega; oma partneriga keerutus 1,5 ringi. (Me tegime nii, et lähenemine = simple, eemale-tagasi galopp võtab 1 S aja, kohavahetus 1 vahetussamm samuti 1 S aja jooksul; partneriga keerutamine v käest 4 vahetussammu.)
A2
Paarid lähenevad uuesti üksteisele (otsustasime, et igaüks jälle oma paarilisel käest kinni, 1 double); vahetad vastaspaarilisega (2 käest 1 double’iga) kohad; keerutad oma partneriga (v käest) uuesti poolteist ringi (4 vahetussammu).
B1 Mehed vahetavad kohad (1 D, p õlast); naised samuti (v õlast); kõik set and turn.
B2 Sama, aga naised alustavad.
II
A1
Juhid vastaspaarilise ruudust eemale (1 D); tagurdad temaga 1 D tagasi (ja pöördud uuesti näoga ruudu sisemuse poole); keerutad oma partneriga (p käest 1 ringi).
A2
Tagurdad ja tagasi kokku (D ja D, teisest paarist eemale ja kokku tagasi, hoides oma partneril käest kinni); set and turn,
B1
Lähed (oma paarilisega käest kinni) ruudust eemale; (vahetad kätt ja) tuled (1 D) tagasi; keerutad (p käest) vastaspaarilisega.
B2
Naised lähevad kokku ja tagurdavad tagasi (2 korda, kokku 4 D); (samal ajal) mehed põimivad (tegime nii, et kõigepealt lähevad oma vastaspaarilise selja tagant läbi, siis ruudu keskel üksteise v õlast mööda, siis oma paarilise tagant läbi, siis ruudu keskel üksteise p õlast mööda, kogu aeg vahetussammudega).
III
A1
Kumbki mees lükkab oma vastaspaarilist tagasi (nagu “buldoosris”, 1 S) ja astub ise edasi; galopivad teiste kohale (4 galopitakti); kumbki mees astub ise tagasi ja tõmbab vastaspaarilist enda järel (1 S; nüüd on igaüks seal, kus enne oli tema partner); set and turn.
A2 Galopivad teise kahega vaheliti vanasse kohta tagasi (4 galopitakti vaheliti, tegime pragmaatilistel kaalutlustel nii, et mehed lähevad seestpoolt, naised väljastpoolt); siis kumbki mees kõigepealt lükkab oma vastaspaarilist (ise astub ette, 1 S) ja siis tõmbab (ise astub taha, 1 S, pmst kiiga-kaaga; vrd A1-ga, komponendid on samad, aga veidi teises järjekorras.); set and turn.
B1 “Publikupoolsed” rullivad ja tulevad siis käest kinni oma kohale tagasi, teised nende sabas kõigepealt käest kinni ja seejärel rullivad; siis vastupidi.
B2 Pool ruudukujulist kätlemist (st 2 vahetust, kumbki neli sammu, alustades oma paarilisega p käest); siis oma paarilisega (8 sammu p käest) keerutamist, kuni kõik on näoga publiku poole (mehed äärtes, naised keskel).

Ma ei leidnud praegu ühtki päris hea helikvaliteediga klippi; tantsuga esitusi on juutuubis lademes, eriti teise salmi põimimisest on hästi erinevaid variante (on öeldud, et kaks meest teevad “S. Hay”, st “single Hay”, millega tavaliselt kirjeldatakse rivitantsudes, nt 3 paari tantsus sellist põimimist, kus põimitakse reas ainult oma rea liikmetega, ja siinsamas tantsus on “S. hay” ka lihtsa ruudukujulise põimimise tähenduses, aga mida peaks see tähendama siis, kui seda teevad ainult kaks inimest? loomingulise lähenemise koht.), aga muudest kohtadest ka. Ainult I salmi A1 algus (lähenemine, galopid ja kohavahetus) on enamasti üsna sarnane, sest seal on ajaga nii kitsas käes, et ei jää lihtsalt väga palju võimalusi; võrdlemisi ühtsed on ka viimase salmi rullimine ja I salmi diagonaalsed kohavahetused; set and turn’iga on juba varieeruvam, kelle poole seda tehakse (ja kas alustatakse vasaku või parema jalaga).

%d bloggers like this: