Üks Caroso “Il Ballarino” (1581) anonüümsetest tantsudest (“balletto d’incerto”). Kui keegi tahab faksiimilet vaadata, siis siin on.

Paaristants, paar seisab alguses vastamisi, pole öeldud, et hoiaks käest kinni.

I
M teeb 2 ripresat vasakule, kaks paremale.
N teeb sedasama.
M teeb 1 puntata ette, teise taha, continenza vasakule ja 2 ripresat paremale.
N teeb sedasama.
M riverenza.
N riverenza.

II
Koos tavalisest käest 4 seguitot.
P käest passo, passo, seguito, vahetades kohad; ümber v õla passo, passo ja uuesti lähenedes seguito.
Sama teistpidi: vahetus v käest ja siis omaette ümber p õla.
M riverenza.
N riverenza.

III
M soolo: 1 puntata ette, teine taha. 2 seguitot siksakis n poole. 4 trangot taha; 2 ripresat vasakule, 2 paremale.
Mõlemad korraga: puntata ette, puntata taha; 2 seguitoga ring ümber v õla.
M riverenza
N riverenza.

IV Naine teeb seda, mis enne mees.

V – sciolta della sonata ehk rütmimuutus (galjardirütm).

Mõlemal korraga 2 ripresat vasakule, 2 paremale; 2 seguitot siksakis üksteise poole; 2 seguitoga ring ümber v õla.
2 seguitoga kohavahetus; 2 seguitoga pöördute ümber sama õla üksteise juurde tagasi; 2 seguitoga ring ümber v õla.
4 trangot taha; scorso ja “võttes tavalisest käest, lõpetavad nad tantsu, tehes koos riverenza.”

Muusikat: siin on üks kahisev (nähtavasti mingi kursusesalvestus), aga õigete kordustega esitus (ka tantsurekonstruktsioon ei ole väga erinev, ainult riverenza on imelik – ei saagi aru, kas 15. saj omast või hoopis millestki hilisemast, nt 19. saj niksust mõjutatud.)

See ilus salvestis, mida te teate, on siin, aga kahjuks ei ole seal fraaside kordusi. Hästi paljud trupid tantsivad selle järgi, mistõttu juutuub on täis topeltkiirusega tantsuesitusi (kus salmide lõpu-riverenzad on ometi aeglased, sest SEDA osa muusikud kordavad.)

%d bloggers like this: