Playfordi esimest väljaandest viimaseni (1651-1728). Meloodia meenutab mulle kangesti morrist, seepärast kasutasin ise double’iteks morrise double’id ja mõnes kohas morrise single‘eid – need meenutavad allemande’i double‘eid ja simple‘eid, ainult natuke vetruvamad või sörkivamad, vähem kuivad – single’id on ka nagu meie rahvatantsu hüpaksammud ja double’id nagu jooksupolka põhisamm. Edaspidi kirjutan double’i kohta D ja single’i kohta üksiksamm.

Tantsutekst pakub palju tõlgendusvariante, arvatavasti kaht päris ühesugust rekonstruktsiooni ei ole.

Kaks paari vastamisi (1. väljaande faksiimiles on näha, hilisemates on vahel kirja pandud nagu tavaline longways).

I
A1: D teise paariga kokku, D tagasi; D partnerist eemale [meie eemaldume tagurdades], D tagasi kokku.
A2: tagurdad D teisest paarist eemale, D tagasi; edasi nagu A1, partnerist eemale ja tagasi kokku.

B1: mehed tagurdavad, naised keerutavad [me teeme seda samal ajal ja 4 üksiksammuga]; seejärel vastupidi; seejärel m vahetavad kohad [2D]; siis n vahetavad kohad [2D]; võtavad neljakesi kätest ja pool ringi oma algpositsiooni tagasi [2D].
B2: [kordame, ainult et naised alustavad tagurdamise, mehed keerutamisega, ja naised vahetavad enne.] Originaalis siin salmis B2 nagu ei olekski. Vbla mõeldigi nii, et esimeses salmis on ainult üks B, vbla mõtlesid nad neid figuure kuidagi teisiti, nii et üks läbitegemine võtab rohkem aega kui mul, vbla eeldasid, et lugeja saab ise aru, et korrata (see on meie lahendus).

II
A1: vastasega õlad [DD], set [teeme küljele D ja tagasi D, nagu sottopiede-samm-hop, sottopiede-samm-hop]
A2: sama partneriga [me teeme täpselt sama – sama õlg, samapidi set; lõpuks peaks vähemalt naised püüdma end algasendisse pöörata, küljega partneri poole, siis on meestel järgmiseks salmiks orientiir, kuhu minna.]

B1-B2: m pöörab ümber v õla ja läheb n selja taha [meie variant: 4 üksiksammuga, jäävad seljaga üksteise poole]. Seejärel seljad [4 üksiksammuga tagurpidi dos-à-dos: alustavad-lõpetavad seljad koos ning kõigpealt tagurdavad üksteisest mööda, seejärel nägu ees tagasi]. Seejärel m [4 üksiksammuga] oma kohale tagasi. Seejärel n samamoodi m selja taha, samamoodi seljad, samamoodi kohale tagasi.
Seejärel põimimine (ilma käteta) [üks vahetus = 1D, alustame vastasega]; p käe veski [4D].

III
A1-A2: käevanguringid ja setid samas mustris, nagu eelmises salmis.

B1: m sisse [2 üksiksammu]; n sisse [2 üksiksammu, samal ajal m tagurdavad tagasi] ja n teevad p käest värava; m käivad nende käte alt läbi ja oma kohale tagasi [4D], teevad ise p käest värava; n käivad samamoodi käte alt läbi ja kohale tagasi.
B2: kätleme nii, et jääks valele poole [alustame vastasega, 1 vahetus = 1D, otsustasime teha 6 vahetust, st poole asemel poolteist ringi]; edasi neljakesi kätest mööda ringi, kuni olete jälle oma kohal tagasi [2D] ja seejärel kerite ringi reaks [2D].

Sellest muusikast on mitu kasutuskõlblikku juutuubiesitust:
Paul O’Dette’i tsitriesitus;
Broadside Bandi melanhoolne gambaesitus;
juutuubikasutaja Thymsoni mandoliini- ja kitarriversioon;
kiire tantsuks mängitud variant (mängivad John Wright, Yvon Guilcher, Denis Gasser, Janine Rubinlicht, Dominique Paris, Claude Flagel).

%d bloggers like this: