Veidra asetusega 8 inimese Playford. Trükis esimest korda 1. väljaandes – vt faksiimilet – ühtlasi üks tantse, millega mõnevõrra sarnane pealkirjata tants on kirjeldatud trükise-eelses Lansdowne’i käsikirjas (siin on transkriptsioon, vt lugu nimega [Lansdowne]).

Igatahes, see oleks nagu 4-paarise kolonni tants, aga seal ei ole mitte meeste rida ja naiste rida, vaid kummaski reas on mõlemat kaks, ja mitte kirju reana, vaid kahekaupa. Kui joonist uskuda, siis sisuliselt nii, et kaks paari on vastamisi, kusjuures paarilised on valepidi, st mees annaks nagu naisele vasaku ja naine mehele parema käe. Ja kummagi sellise paari selja taga on samapidi veel üks paar.

Nagu tavaliselt, ei ole kirjeldus väga täpne (ja käsikiri lisab segadust, sest seal on mõni koht ilmselgelt täitsa teistmoodi, nt algus meenutab ka “Hunsdon House’i” – kui “Hunsdon House” algaks seljad sissepoole ja mitte ruudus, vaid kahes üksteise poole seljaga kolonnikeses), nii et eri õpetajate rekonstruktsioonid võivad väga erinevad olla (olgu või sellises lihtsas asjas: kui on öeldud, et “meet a D. and back”, siis kes kellega kohtub ja kellest taganeb?)- ja ikkagi toimida.

Muusika on ähmases suguluses “Stingoga”.

I
A1
Paarid lähenevad 1D (meie versioonis nii, et kaks kolonni keskmist paari lähenevad üksteisele, teised marsivad nende sabas), tagurdavad 1D
A2 Sama.
B1 Otsmised paarid lähenevad omavahel 1D, samal ajal keskmised võtavad oma vastaspartneri ja lähevad temaga külgsuunas ära (aga mitte liiga kaugele, piisab, kui otste vahelt jalust ära saada); külje peale jõudnud keskmised võtavad keskele jõudnud otstel käest kinni ja tagurdavad koos neljakaupa reas; siis igaüks läheneb oma vastasolijale ja keerutab temaga (p käest täisringi, kokku 8 sammu).
B2 uute ridade otsad kokku, küljed jalust ära; tekivad uued neljased read (igaüks oma algse partneri vastas), read tagurdavad 1D; 8 sammuga lähened oma partnerile ja keerutad p käest.

II
A1
p õlad oma partneriga.
A2
v õlad: otsad oma partneriga, keskmised oma naabriga.
B1
kolonni küljed lähevad neljase reana seina poole ära (1D), tagurdavad 1D, selle käigus moodustavad neljase ringi, käivad päripäeva 8 sammuga ühe täisringi.
B2
tekivad teistpidi neljased read – aga need, kes olid eelmise rea otsas, on ka nüüd, kes olid keskel, on ka nüüd. Samamoodi D eemale, D ringi moodustades tagasi, 8 sammu päripäeva ring.

III
A1-A2 käevangust keerutused samas mustris, mis enne õlad.
B1
Küljed lähevad jälle seina poole (1D) ja tagurdavad tagasi, tõstes oma ühendatud käed väravaks; samal ajal otsad lähevad kõigepealt oma partnerist mööda, siis väljastpoolt väravani, võõra partneriga väravast läbi, võtavad oma partneril käest (ikka sellest harjumuspäratust käest) ja koju tagasi (käest lahti laskmata, paarina pöördudes, leppisime kokku, et mees läheb ees, naine sabas).
B2 otsad lähevad ära ja teevad tagasi tulles värava, küljed mööduvad üksteisest, väljastpoolt värava juurde, omaenda partneriga läbi värava, ja võtavad käest kinni sellel teisel partneril, kellega alguses mööduti, ja pöörduvad paarina vanasse kohta tagasi.

Rev.

Muusikat: mulle meeldib see concertina-esitus (tšello saatel).

Meie enda klipp barokkmundris.

%d bloggers like this: