15. saj. Itaalia, Domenico da Piacenza oma. Cornazano väidab, et see tants on “Mercantia” antipood.

Ees üks paar, taga paarikaupa veel 4 tantsijat. (Originaalis on ees mees ja naine tavalisest käest, taga 4 meest.)

Saltarello
A1-A3:
14 saltarellot (igas A-s on 5 takti; esimene takt on tõenäoliselt valmistumiseks)
Meetrumivahetus (ma ei ole hetkel päris kindel, on see nüüd piva või quadernaria)
B:
tagumised paarid 4 ripresaga kahte lehte.
C:
esipaar keerutab 3 takti, siis läheb juhitav 3 taktiga ülejäänud nelja keskele, lõpetab näoga oma partneri poole.
Bassa danza
D1:
ülejäänud neljast kaks eespoolset lähenevad juhitavale: p. doppio; v. riverenza, püüdes puudutada naise kätt; too tõmbub nördinult tagasi ja pöördub ringi, ahistajad pöörduvad hüppega v. jalale, p. saltarello tagasi oma nurka, posada.
D2
sama lugu tagumise paariga
D3
esipaari juht pöördub näoga oma partneri poole ja paar läheneb: sempio-sempio-doppio, puudutavad p kätt (ja doppio lõpus võib olla väike põlvenõtkutus – üks allikas märgib seda, teine räägib ainult puudutusest); 2 doppioga uuesti lahku (juhitav jääb seekord näoga tahapoole).
Quadernaria
E1:
ülejäänud neljast eesmine paar vahetab 2 saltarelloga kohad; kolmanda saltarelloga oma ahistatava selja taha.
Bassa danza
F1:
neist esimene teeb kaaslasele parema käega žesti, et mine aja ta kiusatusse; teine teeb vasaku käega, et mine ise; ahistatav, kes kuulis selja taga sagimist, pöördub nördinult ringi, ahistajad hüppavad ja põgenevad (kumbki oma vahetusejärgsesse nurka): saltarello, posada.
E2-F2:
sama lugu tagumise paariga.
Saltarello
G: juhitav teeb 8 saltarellot kaheksakujuliselt ümber tagumise paari, juht teeb 8 saltarellot kaheksakujuliselt ümber keskmise paari, saavad kokku ja puudutavad p. kätt; veel 2 saltarellot, millega juhitav teeb ringi ja juht läheb uuesti ette.
(See, millised kaheksad täpselt, on mitmetitõlgendatav, öeldud on, et juhitav möödub sellest tantsijast, kellest ta esimesena möödub, “ülemisest” käest, mis tavaliselt tähendab vasakut kätt (st kätt, mille tavaliselt annab juhitav juhile); ja et juht möödub sellest, kellest ta esimesena möödub, “alumisest” käest, mis tavaliselt tähendab paremat (st seda, mille juht juhitavale ulatab), aga seda, kummast tantsijast nad esimesena mööduvad, ei ole öeldud. Me tegime viimati nii, et kui nad on näoga tahapoole (st juht kõigi ülejäänute poole ja juhitav tagumise paari poole), siis mööduvad nad esiteks parempoolsest tantsijast – juht seestpoolt, juhitav väljastpoolt, edasi läheb lihtsalt kaheksakujulist trajektoori pidi, keskel saavad kokku. Nii on kaheksad muide peegelsümmeetrilised. Aga ma olen näinud veel kaht erinevat tõlgendust.)
Piva
H1:
Juht teeb 4 taktiga ringi; ahistajad vahetavad risti kohad (st vasakpoolne vahetab parempoolsega)
H2:
juhitav teeb 4 taktiga ringi, juht läheb 4 taktiga tema juurde, ahistajad vahetavad eest-taha suunal kohad
H3 juht ja juhitav koos ruudust välja; ahistajad tõmbuvad 4 ripresaga kokku, nagu nad alguses olid.

Päris head muusikaklippi ei ole praegu linkida. SCA kodulehel on harrastajate sissemängitud variante (midi-failid on süntesaatoriga, mp3-failid akustiliste pillidega; neist mõni esitus on peaaegu kasutatav, välja arvatud see, et saltarellosid mängitakse nii kiiresti, et nendega ei ole võimalik saltarellosamme teha. Häda on selles, et säilinud meloodialiinis on saltarello-osas suuremalt jaolt miskipärast justkui kolmelöögiline meetrum, aga normaalne saltarellomeetrum on kuuelöögiline; ma oletan, et säilinud meloodia on lihtsalt see hääl, mida oli hemioolidega huvitavamaks tehtud ja teised partiid olid normaalses saltarellorütmis, aga neid pole kahjuks üles tähendatud; ja need esitajad mängivad truuisti seda ainsat rütmi, mis on noodis kirjas.

%d bloggers like this: