Esimest korda Playfordi tantsuraamatu III väljaandes (trükis ilmus 1657). Aga ühes 1640(?). aastate juurakäsikirjas (nn Lansdowne 1115) on mh kirjeldatud ka paari tantsu, ühegi nime nimetamata, ning üks neist olevat väga Spring Gardeni moodi. Ma pole kahjuks transkriptsiooni ega faksiimilet näinud, nii et praegu juhindun ikkagi trükiväljaandest.

8 inimest paarikaupa kolonnis.

I
A1-A2 D ette, d taha; kordus.
B1 Kumbki otsmine paar võtab oma kõrval oleva paariga neljakesi ringis kätest kinni, jalutavad pool ringi ja tõmbavad ringi pisikeseks kokku. Tagurdavad kobarast välja; need, kes on nüüd keskel, vahetavad koha naabriga, need, kes on otsa peal, oma partneriga.
B2 Uued otsa peale tekkinud nelikud teevad sama.
B3-4 veel kaks korda sama, kuni kõik on vanas kohas tagasi.

II
A1-A2

Ühed vahetavad oma naaberkahtedega (ja kolmed neljadega) kohad, selg ees; seejärel oma partneriga nägu ees; sama uuesti, kuni on algses kohas tagasi.

B1 Otsad rullivad keskele, keskmised lähevad nende sabas ja jõuavad nende kõrvale, nii et rida jääb ristipidi (ühed jäävad neljade vastu oma partneriga kõrvuti, kahed kolmede vastu oma partnerist kaugele); teed oma vastasolijaga set ja vahetad temaga kohad.
B2 uued otsad rullivad, uued keskmised nende sabas; rida jääb samasse asendisse, mis enne, aga kõik on uutes kohtades.
B3-B4 veel kaks korda samamoodi, kuni kõik on vanas kohas tagasi.

III

A1 mehed lähevad oma seina poole (alguses pöörduvad üle v õla) ja tulevad tagasi, naisest mööda naise kohale; naine samal ajal järgneb mehele ja lõpetab mehe kohal (mööduvad p õlast).

A2 Naised lähevad (seekord üle p õla) samuti seina äärde ja pöörduvad tagasi, mehed järgnevad, selle käigus vahetavad kohad tagasi.

B1 Otsad lähevad kokku (2D), keskmised samal ajal tõmbuvad vahelt ära ja lähevad ise otsa peale; siis keerutavad kokku läinud otsmised kumbki oma vastasotsaga ja osa peale läinud keerutavad oma partneriga.
B2-B4 sama veel 3 korda.

[See viimane salm on ainus, kus ei jõuta olla neljas eri positsioonis, vaid ainult kahes. Kui keerutamine oleks poolteist ringi, siis saaks ka selle samamoodi ümber paigutuma nagu , aga trükises ei ole öeldud, et poolteist (ja tavaliselt nad ütlevad, kui nii on). Oleks väga huvitav näha, mis käsikirjas on. Ma olen ainult näinud üht käsikirjal põhinevat rekonstruktsiooni, kus keskele jõudnud teevad poolteist ringi (otsa peale jõudnud ikkagi ainult ühe), aga ma ei julge seda eeskujuks võtta, kuni pole originaalteksti näinud.]

Muusikat: üks osaline esitus (esimese salmi A-dest on ainult kõige viimane double peale jäänud), ka tantsuliselt ilus (ja üldse on see väga sümpaatne trupp). Päris järele tantsida ei saa, sest nad tõlgendavad osa kohti teisiti, aga hea sujuv näeb välja, nii et sellest sujuvusest võib küll eeskuju võtta.

Advertisements
%d bloggers like this: